Regulamin

 
 
Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.
(Ze zmianą wprowadzoną 30 kwietnia 2015 r.*)
 
 
1. Księgarnię internetową działająca pod adresem internetowym www.kubajak.pl prowadzi Wydawnictwo Innowacje Edukacja A. Kubajak z siedzibą przy pl. F. Kulczyckiego 2, 32-065 Krzeszowice wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6761252066.
2. Kontakt z Księgarnią: a) pocztą elektroniczną na adres: kubajak@kubajak.pl, b) telefonicznie pod numerem 12 282 62 65, c) pocztą na adres: Wydawnictwo Kubajak, pl. F. Kulczyckiego 2, 32-065 Krzeszowice.
3. Wszystkie ceny w Księgarni internetowej: a) podane są w złotych polskich, b) zawierają podatek VAT, c) nie zawierają informacji o kosztach przesyłki (dostawy książek do klienta).
 Realizacja zamówienia i sposób płatności
4. Książki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej.
5. Płatności można dokonać: a) przy odbiorze (płatność za pobraniem, odbiór osobisty), b) przelewem bankowym (przedpłata).
6. W przypadku płatności przelewem (przedpłata) pieniądze należy wpłacić na konto:
BS Krzeszowice 78 86120003 0000 0006 7104 0001
lub dla przelewów zagranicznych:
SWIFT POLUPLPR
IBAN PL78861200030000000671040001
7. W przypadku braku zapłaty za książki w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia (jeśli została wybrana możliwość zapłaty przelewem - przedpłata) zamówienie zostanie anulowane.
8. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
a) w momencie złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem, chyba że w informacji o produkcie określono dłuższy czas jego dostępności,
b) w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto Wydawnictwa w przypadku wyboru płatności przelewem, chyba że w informacji o produkcie określono dłuższy czas jego dostępności.
9. Czas realizacji zamówienia wynosi 2-6 dni roboczych od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.
10. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy przez pocztę.
11. Do momentu wysłania książek pocztą Klient ma prawo do wprowadzania zmian w złożonym zamówieniu, kontaktując się z Wydawnictwem pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
12. W przypadku niedostępności zamówionego towaru, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany za pomocą e-maila.
13. Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto Wydawnictwa.
14. Do każdej przesyłki wystawiana jest faktura VAT.
Koszty przesyłki
15. Aktualna informacja dotycząca kosztów przesyłki znajduje się w zakładce "Koszty dostawy".
16. Dla zamówień zagranicznych koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie, a informacja o jego wysokości zostanie przekazana e-mailem Zamawiającemu.
Odstąpienie od umowy
17. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna towaru i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
18. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
19. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania termiu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
20. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu książek do Księgarni.
21. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
22. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłoącznie połączone z innymi rzeczami,
c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczenu.
23. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkiego dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
24. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Reklamacje
25. Księgarnia jest zobowiązania do dostarczenia książek bez wad.
26. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub uszkodzenia towaru w czasie transportu Klient może złożyć reklamację, odsyłając na adres Wydawnictwa towar wraz z dowodem zakupu (faktura VAT) oraz opisem powodów reklamacji.
27. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
28. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi wymiana towaru na pełnowartościowy lub jeżeli będzie to niemożliwe Klient otrzyma propozycję zamiany na inny towar znajdujący się ofercie księgarni internetowej w tej samej cenie lub Klientowi zostaną zwrócone pieniądze, co nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.
 

Załącznik
Formularz odstąpienia od umowy

 

* Wykreślony został punkt: "W księgarni internetowej sprzedawane są wyłącznie książki Wydawnictwa Kubajak". Wszystkie pozostałe zapisy pozostały bez zmian.

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014 r.