Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Wydawnictwo Innowacje Edukacja A. Kubajak, pl. F. Kulczyckiego 2, 32-065 Krzeszowice.
Można się z nami skontaktować listownie pod podanym powyżej adresem, telefonicznie pod numerem telefonu 12 282 62 65 lub pocztą elektroniczną – kubajak@kubajak.pl

Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, okres przechowywania
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia (wysyłki książek). Podstawą do ich przetwarzania jest złożone przez Państwa zamówienie (zawarcie umowy sprzedaży). Oprócz adresu pocztowego prosimy o podanie również adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia, a także będzie użyty na wypadek, gdyby konieczny był szybki kontakt, np. w sprawie pomyłki we wpisanym adresie czy niedostępności danej pozycji w magazynie. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne. Możliwość pozostawiona jest dla osób, które wolą taki sposób kontaktu w przypadku wspomnianej wcześniej konieczności szybkiego porozumienia się w sprawie realizacji zamówienia.
Państwa dane będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji zamówienia, a także później przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z realizacją umowy.

Przysługujące prawa
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ich przeniesienia.
Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych
W związku z wysyłką książek Państwa imię i nazwisko oraz adres są przekazywane Poczcie Polskiej SA w celu wysyłki.
Ponadto zamówienia zapisywane są na stronie internetowej, przy której prowadzeniu korzystamy z usług hostingowych firmy Ehost sp. z o.o.

Dobrowolność
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie ich oznacza, że niemożliwe będzie przyjęcie i zrealizowanie zamówienia.